VIBRAČNÍ TECHNIKA - Vítejte na webu firmy LIBOR KŘÍŽ


Firma Libor Kříž byla založena pro zajišťování kompletních dodávek vysoce specializovaného segmentu vibrační technika – kruhových vibračních zásobníků,
lineárních vibračních dopravníků včetně regulace a úplného příslušenství. Tato zařízení jsou používána v průmyslové automatizaci výrobních procesů pro časově
přesné podávání a orientaci dopravovaných dílů do jednotné polohy před následujícím výrobním zpracováním a rovněž k přesnému dávkování drobných dílů.


Více informací

Úspěch podnikání firmy je založen na partnerské spolupráci se zákazníky a detailním poznání všech jejich požadavků tak, aby při následném zpracování a dodávce těchto zařízení byla dosažena plná spokojenost našich zákazníků.

 

 

Samozřejmostí jsou


 • odzkoušení orientace a dopravy dílů ve fázi přípravy na speciálně zhotoveném modelu dráhy včetně prvků orientace
 • dodání 3D návrhů pro zakomponování do Vašeho stroje
 • inspekce u odběratele
 • předvedení funkčnosti vibračního zařízení přímo u zákazníka, případně montáž do stroje
 • „First help“, první pomoc v případě poruchy, konsultace, případně neprodlená návštěva u zákazníka
 • zabezpečení náhradních dílů
 • znalost problémů u zákazníka, přizpůsobení se jeho provozu a údržbě
 • pružná reakce na potřeby zákazníka

 

 

Návrhy, konstrukce, provedení a provoz námi dodávaných vibračních zařízení na základě dlouhodobých
zkušeností a poznatků z provozu charakterizují především:


 • dlouhodobý provoz bez údržby, resp. vyžadující pouze minimální údržbu
 • precisní dílenské zpracování s důrazem na přesnost prvků orientace dílů
 • vysoký výkon, efektivní provoz
 • šetrná doprava a orientace i velmi citlivých výrobků (díly elektroniky)
 • lehké a snadné čištění
 • vysoký sanitární standard umožňující na požadavek provedení pro použití též ve farmacii a potravinářství
 • možnost zakrytí proti úniku prachu z dopravovaných dílů do okolního prostředí a naopak
 • tichý provoz, možnost použití protihlukových opatření včetně instalace odhlučňovacích krytů