Předzásobníky

Předzásobníky dopravovaných dílů jsou určeny k průběžnému doplňování nádoby kruhového zásobníku, čímž se podstatně zvyšuje jejich objem a tak prodlužuje doba nutná pro zásah obsluhy při doplňování dílů.

Předzásobníky sestávají z vibračního elektromagnetického podavače a násypky. Doplňování nádoby kruhového zásobníku je řízeno pomocí údajů senzoru zaplnění nádoby kruhového zásobníku regulátorem řídícím provoz elektromagnetického podavače.

Velikost násypky a její provedení, rovněž tak i podavače, je řešeno individuálně dle tvaru, materiálu a množství dopravovaných dílů.
Další fotografie


Předzásobníky 1
Předzásobníky 2