Vibrační kruhové zásobníky

Vibrační kruhové zásobníky jsou zařízení zajišťující přesné podávání a orientaci jednotlivých dopravovaných dílů do jednotné polohy nebo přesné dávkování drobných dílů či materiálu. Vybavení elektromagnetickým pohonem umožňuje jak plynulou regulaci dopravy dílů či materiálu v celém pracovním rozsahu, tak i okamžité zastavení či spuštění. Regulaci lze zajistit samostatným regulátorem různých typů a provedení, řízením čidly nebo z vyššího řídícího systému.

Vibrační zásobník sestává z nádoby s válcovým, kuželovým nebo stupňovitým tvarem, která je pomocí centrálního šroubu připevněna k pohonu, toto šroubové upnutí umožňuje natáčení nádoby o 360° oproti pohonu. Pohon vibračního zásobníku je tvořen dvěma deskami, základovou a nosnou, soustavou pružných elementů a elektromagnetickým budičem. Celá soustava je pružně uložena a rezonančně naladěna.

Nádoby a pohony se vyrábějí v provedení pravém nebo levém (označení dle směru posunu dílů v násypce).

 

 


 

 

Elektromagnetické pohony kruhových vibračních zásobníků

Rozměrový náčrtek a tabulka rozměrů je platná pro modelovou řadu 2012

Rozměrový náčrtek   
Pohon ØA B C ØD E ØF G H L m I Stáhnout STEP
KZ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg A
150 145 96 20 120 15 15 3xM6 M12 30 6,4 0,4
200 195 120 25 170 20 20 3xM6 M12 35 14,5 0,5
300 296 194 20 260 20 25 3xM6 M12 40 39 0,8
400 390 194 20 350 20 30 4xM6 M16 60 65 1
500 490 234 20 430 30 40 4xM8 M16 70 105 1,8
700 700 295 20 637 50 70 4xM10 M16 90 240 5  

Pozn.: Pohony kruhových vibračních zásobníků se standardně dodávají pro napětí 230V/50Hz, stupeň krytí IP23. Proud I (A) je udán pro toto napětí.

 

 


 

 

Nádoby kruhových vibračních zásobníků


válcová stupňová kuželová
válcová stupňová kuželová
 

Orientace zásobníku

 

Volba typu nádoby, její velikosti, použití materiálu a provedení nádoby je vždy závislé na:
  1. tvaru podávaného dílu, jeho materiálu a požadované orientaci
  2. požadované zásobě dílů v nádobě

 

Nádoby jsou vyráběny buď jako svařence, převážně z materiálu nerezová ocel tř. 17 nebo jiné konstrukční oceli včetně tř. 11, dále lze dodat rovněž nádoby z hliníku, duralu či plastů, které jsou vyrobeny opracováním. Uvnitř nádoby jsou vytvořeny dráhy pro dopravu dílů, které jsou opatřeny prvky orientace, a to vždy speciálně pro každý dopravovaný díl. Dle technologických, event. i estetických požadavků, jsou prováděny povrchové úpravy.

 

 

Vnější povrch nádoby

  • nerez broušený
  • nerez lesk

 

 

Vnitřní povrch nádoby

  • nerez broušený
  • nerez lesk
  • polyuretanový nástřik
  • vylepení pryží
  • vylepení tkaninami

 

Dle požadavku zákazníka lze zajistit rovněž provedení přípustné pro provoz ve farmacii a potravinářství. Další požadované úpravy lze zaměřit na snížení hlučnosti zejména při dopravě některých dílů, zakrytí nádoby proti úniku nebo naopak vnikání prachu z okolí apod.
Další fotografie


Kruhový vibrační zásobník s válcovou nádobou
Kruhový vibrační zásobník s kuželovou nádobou
Kruhový vibrační zásobník se stupňovou nádobou